Ultrazvuková vyšetření vícečetného těhotenství

Ultrazvuková vyšetření u vícečetných těhotenství

Pokud jste se dozvěděli, že čekáte dvojčátka, nebo dokonce trojčátka/čtyřčata, počítejte s tím, že vícečetná těhotenství jsou více riziková než jednočetná a měla by se proto ultrazvukem kontrolovat častěji a podrobněji.

Vícečetná těhotenství jsou riziková především kvůli zvýšenému riziku potratu a předčasného porodu a riziku zaostávání růstu miminka/miminek ve druhé polovině těhotenství. U jednovaječných vícečetných těhotenství, u kterých miminka sdílí společnou placentu, je navíc zvýšené riziko výskytu orgánových vad a vzniku tzv. syndromu feto-fetální transfúze a anémie-polycytémie. Zvýšené je i riziko zdravotních potíží u budoucí maminky, jakými jsou anémie, těhotenská cukrovka, preeklampsie a další.

V ideálním případě by měla být u všech vícečetných těhotenství provedena tato vyšetření:

  • určení tzv. chorionicity, tzn. zjištění, zda má každé miminko svou placentu nebo miminka dohromady sdílí jednu společnou placentu. S jistotou lze chorionicitu stanovit pouze do 14. týdne těhotenství a tato informace je stěžejní pro určení rizikovosti daného těhotenství. Určuje také četnost a obsah ultrazvukových kontrol a dobu porodu.
  • NT screening Downova syndromu ve 12.-14. týdnu těhotenství včetně screeningu preeklampsie a poruch růstu. Cílem screeningu preeklampsie a tzv. růstové restrikce je určit riziko rozvoje preeklampsie u maminky a zaostávání růstu miminek ve druhé polovině těhotenství. Toto vyšetření se provádí mezi 11. a 14. týdnem těhotenství a je součástí vyšetření u maminek, které podstupují NT screening v prvním trimestru. Riziko preeklampsie a zpomalení růstu miminka  se vypočítává podle anamnestických údajů maminky (výška, váha, kouření, cukrovka, vysoký krevní tlak, předchozí těhotenství, autoimunitní onemocnění), krevního tlaku maminky v den vyšetření změřeného dvakrát na každé ruce, vyšetření koncentrace PAPP-A (a případně PlGF) v krvi maminky, Dopplerovského vyšetření děložních tepen maminky
  • genetický ultrazvuk ve 20.-23. týdnu těhotenství. Hlavním cílem genetického ultrazvuku je upřesnit riziko postižení miminka genetickou vadou. Během vyšetření  jsou detailně prohlédnuty všechny orgány miminka a hledají se nejen jejich vady, ale i nezávažné odchylky vzhledu, tzv. markery genetických vad. Vyšetřuje se ale i několik dalších věcí: stav placenty a její umístění v děloze, množství plodové vody, vyšetříme detailně všechny orgány miminek, zaměříme se na hledání typických markerů (znaků) a orgánových vad zvyšující riziko genetických vad miminka, vyšetříme detailně srdíčko miminko a sice proměříme velikosti cév odstupujících ze srdce a změříme rychlosti průtoku krve v jednotlivých srdečních oddílech (fetální echokardiografie), může se určit pohlaví miminka
  • screening předčasného porodu ve 20.-22. týdnu těhotenství . Cílem screeningu předčasného porodu je určení rizika porodu miminka před ukončeným 37. týdnem těhotenství. Toto vyšetření se provádí okolo 20. týdne těhotenství a riziko předčasného porodu se vypočítává podle doby porodu u předchozích těhotenství (nebo informace, že maminka čeká miminko poprvé), anamnézy předchozího chirurgického výkonu na děložním hrdle, délky kanálu děložního hrdla změřeného vaginální sondou při prázdném močovém měchýři
  • pravidelné kontroly růstu plodů a množství plodové vody ve 24. týdnu a následně přibližně v intervalech 4 týdnů až do porodu

U jednovaječných monochoriálních těhotenství, kde více miminek sdílí jednu společnou placentu, by měla být navíc provedena tato ultrazvuková vyšetření:

  • v 16. týdnu těhotenství a následně každé 2 týdny ultrazvuková kontrola růstu a množství náplně močového měchýře u obou miminek, kontrola množství plodové vody a vhodné je i připojení Dopplerovského vyšetření průtoku krve v pupečníkových tepnách a v cévě s názvem ductus venosus. Toto vyšetření se provádí při zjištění menší velikosti miminka a umožní jako jediné rozlišit, zda se jedná pouze o konstitučně menší miminko (obvykle v souvislosti s menší velikostí rodičů a miminek v rodině), nebo zda dochází ke snižování funkce placenty a miminko je menší, protože nedostává dostatek živin a kyslíku. Funkce placenty může být snížena pouze mírně s porodem miminka v běžném termínu. Pokud se však situace dále zhoršuje a dochází k selhávání krevního oběhu miminek, je jediným možným řešením předčasný porod.  

 

Celé vyšetření s vysvětlením výsledků trvá u dvojčat okolo 90 minut, u trojčat a čtyřčat ještě déle. Přítomnost partnera či někoho blízkého by mělo být samozřejmostí a z vyšetření s radostí obdržíte fotografie každého z miminek.