Syndrom náhlého úmrtí kojence a jeho prevence

Jako syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS = sudden infant death syndrome) je neočekávané úmrtí kojence, jehož příčina se ani po řádném vyšetření nepodaří zjistit. V USA je SIDS 3. nejčastější příčinou kojenecké úmrtnosti a je odpovědný za 8% všech úmrtí kojenců (od narození do 1 roku věku) a 40-50% úmrtí dětí ve věku 1 měsíc – 1 rok. Před doporučením polohovat na spaní dítě na záda byla frekvence SIDS 1,3-1,4 / 1 000 živě narozených dětí, po zahájení kampaně za polohování kojenců na záda poklesl výskyt na 0,55 / 1 000 živě narozených dětí. V České republice se uvádí výskyt 0,22 / 1000 živě narozených, tedy asi 22 úmrtí kojenců za rok.

Bezpečný spánek miminka – co můžete udělat lépe?

 

Ani díky dlouholetým výzkumným snahám lékařů a dalších odborníků není v současnosti možno určit, kterých dětí se riziko SIDS více týká. Už i z tohoto důvodu bychom se, jako společnost, měli snažit této nevítané události co nejvíce zabránit. Proto existují doporučená opatření, která nám mohou pomoci riziko SIDS minimalizovat.

 

1. Použití monitoru dechu

Naprosto NEJÚČINNĚJŠÍ prevencí je použití monitoru dechu, ideálně takového, který je certifikovaný jako zdravotnická pomůcka. Monitor dechu je monitorovací zařízení, které trvale detekuje dechové pohyby dítěte a při zaznamenání život ohrožujícího zpomalení, nepravidelnosti, zástavy či apnoické pauzy (bezdeší) spustí zvukový a optický alarm. Dokáže tak včas přivolat pomoc a tím ochrání život dítěte. 

2. Spánek na zádech

Snad nejdůležitějším bezpečnostním pravidlem a prevencí SIDS je ukládat děti ke spaní v poloze na zádech. Od roku 1994, kdy byla spuštěna kampaň „Back to Sleep” pro spaní dětí v poloze na zádech, se snížilo množství výskytu SIDS o 50%. Díky tomuto jednoduchému pravidlu se podařilo v minulém století ochránit život téměř 25 tisíc dětí. Je velmi důležité vědět, že není bezpečné ukládat děti ke spaní v poloze na boku. Dětem, které se ve spánku z boku překulí na bříško, hrozí nebezpečí výskytu SIDS 18krát více než těm, které spí na zádech.

3. Zdravá postýlka 

Děti by měly spát v postýlkách, které splňují aktuální bezpečnostní předpisy a parametry. Matrace by měla být pevná, měla by dokonale vyplnit rám postýlky a měla by být povlečena do dobře upevněného prostěradla. Prostěradlo by nikdy nemělo být příliš vol- né, přesahující apod., neboť hrozí, že se do něj dítě ve spánku zamotá.

Doporučuje se také nepoužívat v postýlce polštáře, peřinky nebo jiné předměty jako hračky či plyšová zvířátka. Ideální je, když můžeme dítě do pokrývky přímo obléct (např. tzv. zavinovačka nebo spací pytel), a která mu tak poskytuje maximálně bezpeční a zároveň pohodlný spánek v teple. Děti do jednoho roku života by neměly spát v jedné posteli s rodiči, nebo na vodních postelích, na pohovce, a neměly by spát v ložním prádle či přikrývce z ovčího rouna. Dítě byste nikdy neměli podkládat nebo fixovat do určité polohy polohovacími klíny či polštářky. Kromě toho, že k tomu nejsou určeny, nezaručí, že dítě vydrží v poloze celou noc, naopak mohou být nebezpečné, když se dítě ve spánku otáčí nebo jinak pohybuje.

4. Přikrývka hlavy 

Dbejte na to, aby vaše dítě nemělo během spánku ničím zakrytou hlavu. Bylo zjištěno, že děti, které mají něčím zakrytou hlavičku, jsou mnohem více vystaveny riziku výskytu SIDS. V situacích, kdy například svítí slunce, nebo je v okolí příliš velký hluk apod., snažte se nezakrývat hlavu spícího děťátka polštářem, kloboukem apod. Jakákoliv podobná zábrana vytváří uzavřený prostor, ve kterém se může hromadit vydechovaný vzduch s nedostatečným množstvím kyslíku, který pak obklopuje tvář dítěte a může vést k SIDS nebo udušení.

5. Zásady pro sdílení postele 

Jakkoliv je to lákavé, nebo jakkoliv by se to vašemu děťátku líbilo, snažte se nebrat své dítě k sobě na noc do postele. Platí to obzvlášť pro děti do 12 měsíců věku, nebo pro děti předčasně narozené a s nízkou porodní hmotností. Je v naprostém pořádku vzít si k sobě do postele děťátko na krmení nebo mazlení, ale když je čas pro spánek, dítě by mělo spát ve své vlastní, bezpečné postýlce, ideálně ve vaší ložnici. Jedním z důvodů, proč je společné spaní pro malé děti tak nebezpečné, je přítomnost velkého množství lůžkovin (peřiny, polštáře) a také nebezpečí zalehnutí dítěte dospělým, zejména pokud je extrémně unavený nebo pod vlivem sedativ, léků proti nespavosti apod. Nemluvě o případech, kdy rodiče v posteli kouří, nebo jsou pod vlivem drog.

Dosavadní průzkumy ukazují, že zatímco sdílení postele zvyšuje riziko úmrtí dítěte 40krát, sdílení místnosti naopak snižuje riziko výskytu SIDS. Proto je tolik důležité, aby do šesti měsíců věku vaše dítě spalo ve stejné místnosti ve své vlastní postýlce vedle té vaší. Dítěti to poskytne pocit bezpečí a vám oběma dostatečně intimní blízkost. Máte také možnost dítě nakojit nebo jej pochovat, kdykoliv to potřebuje.

6. Dudlíky / Šidítka 

Dosavadní průzkumy naznačují, že riziko výskytu SIDS je možné snížit, když dítěti dáme na spaní dudlík. Zatím není zcela jasné, co přesně způsobuje fakt, že přítomnost dudlíku přispívá k bezpečnějšímu spánku dětí. Jedním z vysvětlení je možnost, že pokud má dítě v ústech dudlík, má menší potřebu se ve spánku otáčet na bříško. Je jednoduše klidnější.

Druhým vysvětlením je, že fyziologický proces sání dudlíku udržuje polohou jazyka v pevné, vzpřímené poloze, která umožňuje volný průchod vzduchu ústní a nosní dutinou. Na druhou stranu sací reflex, který je spouštěn přítomností dudlíku v ústech dítěte, může bránit dítěti v přechodu do velmi hlubokých fází spánku, což snižuje riziko výskytu SIDS. Není to však pravidlo a to, co se běžně děje, když dítě do hluboké fáze spánku upadne, je, že mu dudlík z pusy vypadne.

7. Kouření 

U dětí, jejichž matky v těhotenství kouřily, je riziko výskytu SIDS 3krát větší než u ostatních dětí. Stejně tak vystavování dětí pasivnímu kouření v přítomnost rodičů či jiných dospělých přispívá ke stejnému efektu. Studie prokazují, že přítomnost každého dalšího kuřáka v domácnosti přispívá k riziku výskytu SIDS. Studie také upozorňují na tzv. „kouření z třetí ruky”, kdy dítě přichází do styku s kouřem zachyceným v oblečení, v bytě apod. Pro děti je velmi důležité, aby pobývaly v prostředí, které je naprosto a zcela nekuřácké. Chrání je to nejen vůči SIDS, ale také celé řadě dýchacích onemocnění.

8. Teplota pro spánek 

Děti by měly vždy spát v dostatečně vyhřáté místnosti, ale nikdy by se neměly přehřát. Děti, které se přehřívají, mnohem častěji upadají do hlubokých fází spánku, ze kterých je někdy těžké je probudit. Udržujte teplotu v místnosti pokud možno co nejpříjemnější pro člověka, který je lehce oblečen, a dítě příliš neoblékejte.
Doporučená teplota pro spánek dítěte se pohybuje mezi 16-20 stupni Celsia.

9. Péče v těhotenství 

Na zdraví dítěte a míru rizika výskytu SIDS má ve velmi velké míře vliv také vaše těhotenství. Proto je tolik důležitá pravidelná lékařská kontrola, zdravá a pravidelná strava, abstinence (alkohol, kouření, drogy) a také pohyb / cvičení.

10. Kojení 

Je prokázáno, že kojení má kromě řady jiných pozitivních efektů také velký vliv na podporu imunitního systému dítěte vůči nemocím a infekcím. Současné výzkumy zatím prokazují vliv kojení na snížení rizika výskytu SIDS u dětí během prvních 12 měsíců života. Pokud je to jen trochu možné, je doporučeno, aby matky své děti kojily po dobou 12 měsíců a výhradně kojily po dobu alespoň prvních 6 měsíců.

Zdroj SIDSforum